127.90

מעמד לסכינים נתלה לקיר במטבח הביתי, נתלה על הקיר באמצעות מדבקות מיוחדות ללא צורך בחורים.

מעמד לסכינים נתלה לקיר במטבח הביתי
מעמד לסכינים נתלה לקיר במטבח הביתי